Priama demokracia

GINN priama demokracia vznikla s cieľom zaviesť priamu demokraciu a zrušiť princíp politických strán

Priama demokracia, niekedy označovaná aj ako pravá, alebo čistá demokracia, je formou demokracie, pri ktorej štátnu moc majú v rukách všetci občania, ktorí sa rozhodli na nej podieľať. V závislosti od systému môže časť alebo všetci títo ľudia:

  • vydávať výkonné predpisy
  • vytvárať zákony
  • voliť alebo odvolávať úradníkov a zástupcov
  • viesť súdne konania.

Andrew Heywood definuje priamu demokraciu ako demokraciu založenú na priamej, nesprostredkovanej trvalej účasti občanov na úlohách spojených s vládnutím.

Nástroje priamej demokracie

Mnoho krajín, ktoré má reprezentatívnu demokraciu umožňuje aspoň niektoré formy politickej činnosti, ktoré poskytujú obmedzenú formu priamej demokracie:

  • priama voľba občianskych zástupcov (prezidenta, predsedu vlády, starostov, poslancov, sudcov…) bez nutnosti ich angažovania sa v politickej strane a teda ich selekcii podľa politickej príslušnosti
  • imperatívny mandát – možnosť občanov odvolávať svojich zástupcov (starostu, poslancov…)
  • ľudové veto – umožňuje občanom zamietnuť zákon, ktorý prijali ich zástupcovia v parlamente
  • ľudová iniciatíva – umožňuje občanom podať návrh na novú ústavnú alebo právnu normu a návrh na zmenu či odmietnutie existujúcej ústavnej alebo právnej normy
  • referendum – priame a záväzné rozhodnutie občanov o verejnej otázke

Zdroj a ďalšie informácie: Wikipedia.org


pozn. GINN vzniká za účelom zavedenia princípov priamej demokracie a zrušenia princípu politických strán

Komentáre na Facebook-u

GINN priama demokracia © 2014 • politická strana od 17. Novembra 2014